Aydytowanie zgodności z wymaganiami RODO

Każdy rozsądny przedsiębiorca stara się, aby jego firma była prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem. To z kolei niekiedy wymusza na nasz wprowadzenie nowych procedur i działań, które niekiedy są bardzo kłopotliwe w realizacji. Podobnie było z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., powszechnie znanym jako RODO. Wymusiło to na przedsiębiorcach pochylenie się nad kwestią przetwarzanych przez nich danych wrażliwych.

Sprawdzenie skuteczności działania RODO w firmie

audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacjiWielu przedsiębiorców poszukuje sprawdzonych rozwiązań testowania wprowadzonych przez siebie działań, mających na celu prac,ę zgodną z wymaganiami RODO. W tym celu najlepszym rozwiązaniem wydaje się być przeprowadzenie audytu wewnętrznego, który zmapuje nam proces przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wskaże ewentualne uchybienia od litery prawa. Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzony przez osobę, która na co dzień jest pracownikiem przedsiębiorstwa. Musi ona jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje, czyli wiedzę, która pozwoli jej rzetelnie przeprowadzić ten proces. W tym celu właściciel firmy powinien wysłać taką osobę na szkolenie z wymagań RODO. Następnym krokiem jest zaplanowanie audytu. Należy jednak pamiętać, iż audytor nie może audytować własnej pracy. Postępując jedynie w taki sposób, istnieje pewność, iż audyt będzie obiektywny. Audytor może przygotować sobie listę putań audytowych, które mają go wspomóc w tego przeprowadzeniu. Kolejnym krokiem jest już samo przeprowadzenie audyty, które powinno wykazać wszelkie niezgodności z wymaganiami RODO.

Wymagania prawne, takie jak RODO, narobiły wiele zamieszania wewnątrz przedsiębiorstw. Aby mieć pewność, iż stosowane działania są poprawne i skuteczne, należy od czasu do czasu testować oraz kontrolować prowadzone zasady, za pomocą audytów wewnętrznych.