Dlaczego regeneracja filtrów DPF jest ważna?

Wszyscy miewamy problemy z naszymi samochodami, jednak w przypadku samochodów diesla, jest jeden ciągle nawracający problem. Problem z filtrami cząstek stałych, związany z zatkaniem, bądź zepsuciem się systemu DPF. Polskie prawodawstwo uznaje wycinanie filtrów cząstek stałych za nielegalne, stąd jedyną alternatywą dla problemów z filtrem cząstek stałych jest jego regeneracja lub wymiana.

Regeneracja i czyszczenie

regeneracja filtrów dpfZazwyczaj nie stosuje się sztywnej granicy, po jakiej zapycha się filtr DPF i bardzo często potrzeba regeneracji filtrów DPF objawia się poprzez bezpośrednie problemy z samochodem. Zazwyczaj objawia się to przez znaczny spadek mocy silnika, przejściem samochodu w tryb awaryjny, czy poprzez zwiększone zużycie paliwa. Zużycie filtru DPF nie powinno być przyczyną braku możliwości uruchomienia samochodu, ale w znaczny sposób ogranicza to nam możliwości sprawnego poruszania się naszym samochodem. Problem sprawności i usuwania filtrów cząstek stałych pojawił się również w polskim prawodawstwie, które przewiduje wprowadzenie kontroli stopnia zapchania filtrów DPF oraz czy taki filtr nie został nielegalnie usunięty z pojazdu, podczas Przeglądów Rejestracyjnych. Stąd, regeneracja filtrów DPF stanie się niedługo kolejnym bardzo ważnym elementem diagnostyki pojazdu. Istnieje kilka metod regeneracji filtrów DPF. Dzielą się one głównie na regeneracje z wymontowaniem i bez wymontowywania filtrów. Obecna wiedza mechaniczna optuje za regeneracją związaną z demontażem, argumentując iż wypalanie w takich warunkach jest skuteczniejsze.

Problem związany z regeneracją filtrów DPF jest w obecnym świecie poważny i jak wspomniałem wcześniej, nabiera już charakteru legislacyjnego. Silniki diesla są jednym z głównych winowajców problemów z zanieczyszczeniem powietrza, dlatego od pewnego czasu widać ruchy prawno-gospodarcze, które z jednej strony mają zachęcić Polaków do kupna ekologiczniejszych samochodów, z drugiej strony do dbania o środowisko w związku z użytkowaniem aut z silnikami diesla.